Наближава крайният срок за обявяването на годишните финансови отчети.

Напомняме на своите клиенти, че съгласно Закон за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети са, както следва: а) за всички търговци по смисъла […]