Форма за контакт
Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас

Благодаря!
We will get back to you by email as soon as possible!
Send us a request
Общи условия

Внимание! Моля внимателно да прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията.

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“, са предназначени за регулиране на отношенията между АСВ- Консулт сървиз ЕООД, наричано по-долу за краткост, собственик на интернет страницата: https://asv.bg, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. АСВ-Консулт сървиз ЕООД, е собственик на https://asv.bg/.
2. АСВ-Консулт сървиз ЕООД, ЕИК 175116105 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Лешникова гора 27
3. Уеб сайтът https://asv.bg както  и цялата информацията и всички услугите,  които предлага чрез него, функционират при описаните по-долу правила.

СИГУРНОСТ

1. Сайтът  https:// asv.bg / съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Ползвателя.

ДОСТЪП

1. АСВ- Консулт сървиз ЕООД  не гарантира постоянното функциониране на https://asv.bg/.
2. АСВ- Консулт сървиз ЕООД запазва правото  да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
3.  АСВ- Консулт сървиз ЕООД запазва правото да пренасочва Ползвателя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. АСВ- Консулт сървиз ЕООД   няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

ОТГОВОРНОСТ

1. АСВ- Консулт сървиз ЕООД  се задължава добросъвестно и навременно, според своя план и график за публикуване, да предоставя обща информация за Ползвателя, която има за цел да информира и показва правната рамка по един общ и абстрактен начин. АСВ- Консулт сървиз ЕООД не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на представена на https://аsv.bg/ информация.
2. Информацията, намираща се на https:// asv.bg/, (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други)  са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Интернет страницата.
3. АСВ- Консулт сървиз ЕООД не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата,  по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
4. АСВ- Консулт сървиз ЕООД не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, както и на Бюлетина, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).
5. Когато изпраща материали, на АСВ- Консулт сървиз ЕООД  чрез електронна поща (e-mail) или през https://asv.bg/, включително, но не само, Посетителят приема, че:
Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
6. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
7. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя АСВ- Консулт сървиз ЕООД  може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.АСВ- Консулт сървиз ЕООД обработва лични данни съгласно Политиката за защита на лични данни  на „АСВ –Консулт сървиз ЕООД“ публикувана на интернет страницата на дружеството.

„БИСКВИТКИ”

1. https://asv.bg/ използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Ползвателя. Потребителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. asv.bg не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки asv.bg, вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

1. Посочената на https://asv.bg/ информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на АСВ- Консулт сървиз ЕООД,но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствие между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Ползвателят има възможност да се обърне към екипа на АСВ- Консулт сървиз ЕООД и да посочи несъответствието. АСВ- Консулт сървиз ЕООД  си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост, да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. АСВ- Консулт сървиз ЕООД  запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява Ползвателя за това чрез настоящите условия. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на https://asv.bg/.

АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА  https://asv.bg/

1. Цялата информация на https://asv.bg/ е интелектуална собственост на  АСВ- Консулт сървиз ЕООД. Използването й, без позволението на АСВ- Консулт сървиз ЕООД , е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

1. АСВ- Консулт сървиз ЕООД  не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която https://asv.bg/ събира през посещенията на Ползвателя. Изключенията от това задължение са допустими само ако приложимото право го налага и/или за защита на https://asv.bg/ и Ползвателя от престъпни/неправомерни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.